Prof. mr. Pieter van Vollenhoven werd op 30 april 1939 geboren te Schiedam. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Tot het vakkenpakket behoorden onder andere Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en de Nederlandse Politieorganisatie. In 1965 legde de heer Van Vollenhoven zijn doctoraal examen Nederlands recht met goed gevolg af. Na zijn doctoraal examen werkte Prof. mr. Pieter van Vollenhoven korte tijd als jurist voor de Raad van State, tot hij in het voorjaar van 1966 opgeroepen werd voor de dienstplicht. Na zijn dienstplicht doorliep hij een aantal stages bij onder meer de Nederlandse Heidemaatschappij, Akzo en KLM.

Tijdens zijn studietijd leerde de heer Van Vollenhoven Prinses Margriet der Nederlanden kennen. Op 10 maart 1965 werd de verloving bekend gemaakt en het huwelijk werd op 10 januari 1967 voltrokken. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven werd bij Koninklijk Besluit lid van het Koninklijk Huis.

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven hebben vier zonen: de prinsen Maurits (1968), Bernhard (1969), Pieter-Christiaan (1972) en Floris (1975). De heer Van Vollenhoven heeft als lid van het Koninklijk Huis vele officiĆ«le verplichtingen. Samen met Prinses Margriet neemt hij vrijwel altijd deel aan de ontvangst van buitenlandse staatshoofden die een officieel bezoek aan Nederland brengen. Daarnaast is hij op een groot aantal maatschappelijke terreinen. Een grote passie van de heer prof. mr. Pieter van Vollenhoven is de muziek. Hij is geĆÆnteresseerd in de cultuur en natuur van het Hoge Noorden. Op sportief gebied gaan de interesses uit naar golf en duiken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 18 juni 1994 werd de heer prof. mr. Pieter van Vollenhoven te Apeldoorn benoemd tot ere-voorzitter van de LOPV.