Vorige week heeft de politie bekendgemaakt te gaan experimenteren met het stroomstootwapen in de basisteams. Wat de LOPV betreft is het verstandig dat de politie voortdurend voor elke taak en voor elke rang beziet of de bewapening en uitrusting van politieambtenaren verbeterd kunnen worden. Ongeacht of ze beroepsmatig bij de politie werken of een politievrijwilliger zijn. In de afgelopen dagen hebben we meerdere e-mails en telefoontjes ontvangen van vrijwilligers die willen weten of ze nu (in de basisteams Amersfoort en Zwolle) of in de toekomst (als het stroomstootwapen definitief ingevoerd zou worden) ook kunnen beschikken over de Taser X2.

Voor de duur van de beproeving van het stroomstootwapen heeft de minister een beschikking afgegeven aan de korpschef. In die beschikking heeft de minister geen onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers en beroepspersoneel. Het is aan de politie om te bepalen hoe daar verder invulling aan wordt gegeven. Wij vertrouwen erop dat de politie besluit om vrijwilligers in de betreffende basisteams onder dezelfde voorwaarden mee te laten doen aan de proef. Als er vrijwilligers zijn die aan dezelfde eisen kunnen voldoen, dan zouden zij in de gelegenheid gesteld moeten worden om deel te nemen. Een andere behandeling van vrijwilligers zou namelijk niet passen bij de wensen van de minister (zie ook hieronder). We houden het experiment daarom in de gaten.

Halverwege vorig jaar heeft de minister van Veiligheid en Justitie een internetconsultatie gehouden naar een aanpassing van de bewapeningsregeling, met betrekking tot vrijwilligers. De minister heeft zich namelijk voorgenomen om de positie van de vrijwillige politieambtenaar, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, op het punt van bewapening gelijk te trekken met die van de beroepsmatige politieambtenaren. De LOPV zet zich hier al langere tijd voor in. De voorgenomen wijziging van de bewapeningsregels voorziet in een volledige gelijkschakeling van de bewapening en uitrusting op basis van rang en taakstelling. We verwachten dat deze aanpassing binnen afzienbare tijd van kracht wordt. Mocht het stroomstootwapen definitief worden ingevoerd, dan zal de vrijwilliger daar in dezelfde situaties en onder dezelfde voorwaarden als diens beroepscollega's over kunnen beschikken.