afbeelding stembiljet

Op 15 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. In totaal doen er 28 partijen mee. We hebben onderzocht welke partijen in hun verkiezingsprogramma's aandacht besteden aan politievrijwilligers. Ook hebben we gekeken of ze nog op andere relevante manieren aandacht besteden aan vrijwilligerswerk.

Van alle 28 partijen besteden alleen de VVD en de ChristenUnie expliciet aandacht aan politievrijwilligers. De VVD vindt dat de flexibele inzet van vrijwilligers bij de politie en van reservisten bij de Koninklijke Marechaussee grote meerwaarde heeft. “Met hun diverse achtergronden kunnen ze zowel in de basispolitiezorg, tijdens evenementen en controleacties als op specialistische recherchetaken de slagkracht van deze organisaties enorm vergroten.” Ook noemt ze politievrijwilligers ambassadeurs voor de politie in de samenleving. In het VVD-verkiezingsprogramma staat dat de ingezette vernieuwing en intensivering van vrijwilligers en reservisten volop moet worden voortgezet. De ChristenUnie wil de “inzet van politievrijwilligers stimuleren en verbeteren.” Voor een zichtbare politie die dicht bij de burger staat wil deze partij dat wijkagenten, jongerenwerkers, straatcoaches en politievrijwilligers samen optrekken.

Zowel het CDA als de ChristenUnie pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor de invoering van een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren. Zo’n dienstplicht wordt dan vervuld bij (semi-)publieke organisaties die zich bezighouden met de samenleving. Het CDA geeft expliciet aan dat het daarbij denkt aan “Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties.” Verder heeft het CDA, in het kader van de verkiezingen, het plan Assistentie Collega gelanceerd. Hierin staat dat het CDA streeft naar een optimale benutting van politievrijwilligers. De PvdA vindt dat een veilige leefomgeving een zaak is van iedereen. Deze partij wil daarom “samenwerkingsvormen bevorderen van gemeente, politie en burgers, met als doel de veiligheid zowel feitelijk als gevoelsmatig te verbeteren.” Het is niet helemaal duidelijk of de PvdA hierbij ook heeft gedacht aan politievrijwilligers.

De meeste grote partijen en een aantal nieuwkomers spreken in hun verkiezingsprogramma’s uit dat ze vrijwilligerswerk belangrijk vinden voor de samenleving. De SP, 50Plus, de SGP en de ChristenUnie geven expliciet aan dat vrijwilligerswerk desondanks niet mag leiden tot banenverlies of verdringing. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Christenunie vinden dat mensen die in de bijstand zitten dit moeten kunnen combineren met vrijwilligerswerk. Deze partijen denken wel alle drie anders over de voorwaarden die dan daaraan verbonden moeten zijn. De Vrijzinnige Partij en MenS pleiten voor een basisinkomen voor iedereen.

In de verkiezingstijd is het ook goed om achterom te kijken. Meerdere partijen hebben zich in de afgelopen jaren regelmatig voor ons ingezet in de Tweede Kamer. Dat zijn de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de SGP, de VVD, de PvdA en de SP. Soms waren politieke partijen ook kritisch over de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld als dit leidt tot werkverdringing. Via onze website en via twitter hebben we daar al regelmatig over geschreven. Wilt u meer lezen over hoe politieke partijen zich sinds de vorige verkiezingen hebben ingezet voor politievrijwilligers? Blader dan eens door de parlementaire stukken. Wij hebben alvast een voorselectie voor u gemaakt:

* De LOPV en de politie zijn afgestapt van het gebruik van de term "vrijwillige politie". Er is maar één politie en vrijwilligers maken daar onderdeel vanuit. In plaats daarvan hebben we het over politievrijwilligers. In de Tweede kamer is dit verouderde begrip nog wel een paar keer gebruikt in de afgelopen jaren.