De LOPV heeft recent een brandbrief gestuurd aan de korpschef. In de brief roepen we hem op om te garanderen dat er in 2018 alsnog een substantiele opleidingscapaciteit beschikbaar komt voor politievrijwilligers. Inmiddels is namelijk duidelijk geworden dat het korps niet van plan is om in 2018 in huidige en nieuwe politievrijwilligers te investeren. Ook voor de jaren erna is buitengewoon onzeker of hier ruimte voor wordt gemaakt. Het korps gaat hiermee rechtstreeks in tegen cao-afspraken, diverse toezeggingen van de minister en wensen vanuit de politie. Volgens die afspraken zou er juist extra in vrijwilligers geinvesteerd worden, maar dat is niet gebeurd en dreigt nu helemaal niet meer te gebeuren.

Politievrijwilligers zijn zeer gemotiveerde medewerkers die een onvoorstelbare berg werk verzetten. Zonder politievrijwilligers zou er aanzienlijk minder blauw op straat zijn. Ook voegen ze veel diversiteit toe aan het korps, door hun uiteenlopende achtergronden. Het is daarom niet te verkroppen dat het korps haar vrijwilligers keer op keer in de kou laat staan. Steeds meer vrijwilligers haakten in de afgelopen jaren al gedemotiveerd af. Hun kritiek was steevast dat de politie een onbetrouwbare organisatie is om vrijwilligerswerk bij de verrichten. Als er niets verandert aan de opleidingsplannen voor 2018 en verder, dan dreigt zelfs een verhoogde uitstroom van politievrijwilligers. Door het totale gebrek aan opleidingsplaatsen stromen er voorlopig ook geen nieuwe vrijwilligers meer in.

Als de situatie niet verandert, dan kan de LOPV niet meer geloofwaardig met het korps in gesprek over nieuw vrijwilligersbeleid. Achter de schermen wordt daar nog steeds aan gewerkt, maar onderdeel van dat pakket moet zijn dat vrijwilligers zich kunnen doorontwikkelen in hun vrijwilligerswerk. Daar is opleidingscapaciteit voor nodig. Als die er niet komt, dan valt dan ook niet meer te weerspreken dat het korps een onbetrouwbare organisatie is voor vrijwilligerswerk.

Het bestuur van de LOPV wacht nu de reactie van de korpschef af. We vragen alle vrijwilligers om dit ook te doen. Ons zijn geluiden bekend van vrijwilligers die tijdens Prinsjesdag een spontaan werkoverleg willen houden tijdens de rijtour van de Koning. Het LOPV-bestuur adviseert alle +/- 150 politievrijwilligers die aanstaande dinsdag worden ingezet om de route van de Glazen Koets te beveiligen om hiervan af te zien. Juist met een ongestoord verloop van Prinsjesdag bewijzen politievrijwilligers vanuit alle windstreken van Nederland al jarenlang hoe onmisbaar ze zijn voor het korps. Als de reactie van de korpschef onbevredigend is, dan zullen we ons op een later moment op andere acties beraden.

Onze brandbrief aan de korpschef kunt u via deze link lezen.