Vandaag presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord. In het regeerakkoord is - voor de eerste keer in de geschiedenis - expliciet aandacht voor politievrijwilligers. De nieuwe coalitie wil investeren in politievrijwilligers en stelt tot en met 2021 extra geld beschikbaar voor de opleiding en werving van politievrijwilligers. De LOPV wordt genoemd als belangrijke samenwerkingspartner, voor het vormgeven van nieuw landelijk beleid. Het bestuur ervaart dit als een belangrijke erkenning van de toegevoegde waarde van politievrijwilligers, maar óók van de problemen die er nu zijn. Het is een aanmoediging voor de korpschef om aan de slag te gaan met de punten die we in onze brandbrief hebben aangestipt. Zeker nu er door de nieuwe regering expliciet geld beschikbaar wordt gesteld om dit nu te doen.

"Het kabinet ondersteunt de inzet van vrijwilligers bij politie en brandweer. Om te voorkomen dat het aantal politievrijwilligers afneemt, bestaat bijzondere aandacht voor de bestaande politievrijwilligers. Daarom wordt gezamenlijk met de politie, politievakorganisaties en de landelijke organisatie politievrijwilligers gewerkt aan een landelijk beleid voor vrijwilligers met betrekking tot rechtspositie, werkzaamheden, werving en opleiding."