Vandaag ontving de LOPV de reactie van de korpschef op onze brandbrief, die we hem half september stuurden. Het antwoord van de korpschef is teleurstellend. Het is de zoveelste niet-concrete inspanninngsbelofte in een lange reeks. De brief bevat geen garanties dat er in 2018 echt kansen komen voor verbreding en verdieping in het politievak: doorstroming dus. Opnieuw wil het korps gaan studeren, nadenken en overleggen. In de tussentijd wil het korps haar vrijwilligers rustig houden met lullige cursusjes. De tijd daarvoor is echter voorbij. Al sinds 2012 wachten politievrijwilligers op concrete resultaten en krijgen zij, in plaats daarvan, loze beloften. Zelfs deze cao-afspraak uit 2012 kwam eigenlijk al veel te laat - na ruim tien jaar stilstand.

In de afgelopen vijf jaren is teveel tijd verspild aan precies dat wat de korpschef nu ook wil doen: nadenken en studeren. Dit is onacceptabel. Vanaf 2018 moet er ruimte komen voor rijopleidingen en doorstroming. Dat mag wat de LOPV betreft tijdelijk via vakspecialistisch onderwijs gebeuren, maar dan moet we vooraf duidelijkheid gegeven worden over de inhoud en kwaliteit van deze opleidingen. De brief van de korpschef is op dit punt uiterst vaag.

De LOPV heeft vandaag meteen gereageerd op de brief van de korpschef. In onze brief stellen wij hem nu een ultimatum: vóór 27 oktober moeten er concrete resultaatsbeloftes liggen. Liggen die er niet, dan zal de LOPV de nieuwe minister van VenJ op zijn of haar eerste volle werkdag meteen informeren over de aanhoudende schending van cao-afspraken (2012 en 2015) én het nieuwe regeerakkoord. Ook zal de LOPV, bij het uitblijven van de gevraagde garanties, serieus in gesprek gaan met onze achterban. Politievrijwilligers geven al langer aan dat ze het werk willen neerleggen en bijvoorbeeld geen ondersteuning meer wil geven aan het bewaken van de veiligheid bij evenementen. Het niet meer invullen van diensten is dan het laatste instrument dat voor de politievrijwilliger overblijft. Het bestuur van de LOPV hoopt dat het niet zover hoeft te komen.

Samen staan we sterk. Word lid van de LOPV!

De LOPV komt op voor uw belangen. Word daarom nu lid van de LOPV. Samen zetten we ons in voor goed vrijwilligersmanagement, een eerlijke rechtspositie en interessante inzetkansen. Daar horen ook goede opleidingen en doorstroomkansen bij. Dat is waar we op dit moment erg hard voor strijden. Dit is een moeizaam proces. Als vrijwilligers moeten we vaak achteraan in de rij aansluiten. Dat hebben we in de afgelopen jaren ook op andere momenten gezien. Maar schouder-aan-schouder staan we sterker! Sluit u dus nu bij ons aan, zodat wij een nog stevigere vuist kunnen maken.