De LOPV heeft de korpschef een ultimatum gesteld voor duidelijkheid over doorstroming van politievrijwilligers. Dit ultimatum loopt vandaag om 23:59 uur af. Tot nu toe zijn de gevraagde resultaatsbeloftes niet gedaan. Wel is de LOPV uitgenodigd voor een gesprek met de korpsleiding. In de verschillende agenda's van de deelnemers aan dit gesprek was de eerste mogelijkheid voor dit gesprek pas morgen - vrijdag 27 oktober. De korpschef heeft per brief aan ons laten weten dat hij verwacht dat dit overleg "politie en LOPV nader tot elkaar zal brengen'. Het bestuur heeft besloten om dit gesprek af te wachten, voordat wij ons tot de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid wenden. De LOPV is benieuwd naar wat de korpsleiding te zeggen heeft. Wel hebben we onze brief aan de minister af. We zullen deze brief daarom in onze binnenzak meenemen. Als het gesprek met de korpsleiding niet tot een oplossing leidt, dan zal de LOPV direct na het gesprek doorlopen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid om daar onze brief aan minister Grapperhaus af te geven.

Via onze website, Twitter en Facebook kunt u de laatste berichtgeving hierover volgen.