Politievrijwilligers zijn goed opgeleide en zeer betrokken politiemedewerkers. Hierdoor maakt de politie steeds vaker gebruik van politievrijwilligers als het gaat om incidentele pieken in de bezetting op te vangen. Politievrijwilligers worden dus steeds vaker ingezet om de gaten dicht te lopen. De LOPV maakt hier bezwaar tegen. Politievrijwilligers werken namelijk altijd bovenop de operationele sterkte van een basisteam.

De LOPV pleit daarom nu voor een goede regeling als politievrijwilligers toch ingezet wordt op die momenten dat er extra menskracht nodig is. "Als vrijwilligers structureel worden ingezet om op sterkte te blijven, moeten ze ook een passende beloning krijgen”, vindt LOPV-voorzitter Michael Sijbom. De LOPV vraagt daarom nu aandacht voor de structurele inzet van politievrijwilligers in het CAO overleg bij de politie. Het is dan belangrijk dat er goede afspraken over werktijden gemaakt worden. Lees hier meer over in het artikel dat op 30 april in het AD verscheen.