De heer Roelof Hendrik Gebben uit Buitenpost, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Roel Gebben is een actieve politievrijwilliger. Hij is betrokken en rechtschapen tijdens de vele uren die hij al gedurende 36 jaar in de vrijwillige politiediensten heeft gedraaid. Niet alleen in Friesland, maar ook in andere delen van Nederland. Zo was hij meerdere malen bij Prinsjesdag en andere grote evenementen in het land aan het werk. Dit vrijwilligerswerk deed hij vol overgave naast een reguliere drukke baan en zijn gezin. Als politievrijwilliger blinkt hij uit door zijn wetskennis en vooral door zijn professionele en persoonlijke manier van omgang met burgers. Hij was zich van zijn rol als handhaver van de wet, alsmede dienstbaar agent, terdege bewust. Ook zette hij het vak politievrijwilliger in de schijnwerpers en promoot dit vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld het geven van interviews in de lokale krant en het politievakblad.

Naast dit belangrijke werk voor de veiligheid in de lokale gemeenschap was Roel ook vele jaren bestuurlijk actief binnen de LOPV (Landelijke Organisatie voor Politievrijwilligers) in diverse gremia. Iedereen kent hem, want op menig vergadering was en is hij actief aanwezig. Vanaf medio jaren ’80 was Roel vertegenwoordiger van het Landelijk Overleg Reserve Gemeentepolitie (LORG) en in die hoedanigheid betrokken bij de belangenbehartiging van de politievrijwilligers. Van 1981 tot 2014 zat hij in het landelijke bestuur. In 1994 is het Landelijke Overleg Rijkspolitie (LOR) en de LORG gefuseerd tot de LOPV. Vanaf 1994 is Roel betrokken geweest bij de LOPV als voorzitter van het regiobestuur Friesland en als lid van het hoofdbestuur. In 2003 veranderde de structuur van de LOPV en werd de rol van het landelijke hoofdbestuur zwaarder. De LOPV zat in die periode in “zwaar weer”. Roel was destijds één van diegenen die de handen uit de mouwen heeft gestoken om de LOPV weer op de kaart te zetten. Dit was ook de tijd dat Roel het roer overnam in de regio’s Drenthe en Groningen en ook daar als aanspreekpunt voor het bestuur fungeerde. Roel Gebben is een drijvende kracht geweest gedurende de ingewikkelde tijd van regionalisering. In elke regio moest je het gevecht aangaan voor de rechten en plichten van politievrijwilligers. En Roel was een “vechter”, die ten strijde trok wanneer een korpsbeheerder/korpschef een besluit nam, dat negatief uitpakte voor de vrijwilligers.

Vast staat, dat Roel Gebben zowel als politievrijwilliger als belangenbehartiger altijd erg actief is geweest. Dit betekent dat hij ook zijn rol als aanspreekpunt/coördinator voor de drie noordelijke provincies erg serieus nam. De werkzaamheden hiervoor beperkten zich zeker niet alleen tot de weekeinden, maar vonden ook plaats in de doordeweekse avonduren. Momenteel ziet de LOPV hem nog steeds op iedere landelijke bijeenkomst, waar die ook in ons land georganiseerd wordt. Roel is altijd betrokken en positief kritisch. En dat waardeert het bestuur van LOPV enorm.