Op dit moment vinden er CAO besprekingen plaats tussen de werkgever (politie en ministerie) en de werknemers (vakbonden). Op de websites van de diverse bonden kunt u lezen wat daarbij hun gezamenlijke inzet is. Hun gezamenlijke inzetbrief bevat ook een aantal vrijwilligersspecifieke punten. In de inzetbrief van het ministerie en de politie lezen we helaas geen vrijwilligersspecifieke punten. Dit is een gemiste kans, omdat er weldegelijk een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

De LOPV is als belangenvereniging al jaren betrokken bij de uitwerking van de verschillende afspraken rondom politievrijwilligers. In de arbeidsvoorwaardenakkoorden 2012-2014 en 2015-2017 zijn er al duidelijke stappen gezet in het onderhoud van onze rechtspositie. Wij zijn het met de vakbonden eens dat politievrijwilligers het – net als hun beroepscollega’s – verdienen gewaardeerd te worden en onder goede voorwaarden hun werk te doen. De LOPV heeft daarom een aantal vrijwilligersspecifieke onderwerpen op een rijtje gezet en deze per brief aan de onderhandelaars aangeboden. We vertrouwen erop dat ook in de komende cao afspraken worden gemaakt om de rechtspositie van politievrijwilligers te verbeteren. Uiteraard volgen wij dit proces op de voet.