Communicatiebericht opleidingsperspectief politievrijwilligers

Via het Landelijk Infobulletin (nr.9; 30.4.2018) voor de Politievrijwilliger en de website van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) is eerder bericht,dat de Politieacademie (PA) gevraagd is, de doorontwikkeling en uitvoering van het doorstroomonderwijs voor de politievrijwilligers op te starten. Het doorstroomonderwijs is gebouwd op de volgende afspraken: 

Afspraken
1. Doorontwikkeling en uitvoering doorstroomonderwijs voor de surveillant (LFNP-functie Assistent GGP B) met een beperkte opleiding N2 naar een volledige opleiding N2 (‘smal’ Niveau 2 naar ‘breed’ Niveau 2). De uitvoering dient in het vierde kwartaal dit jaar te beginnen. 
2. Doorontwikkeling in 2018 van het doorstroomonderwijs van LFNP-functie Assistent GGP B naar Medewerker GGP.
3. De uitvoering van het doorstroomonderwijs van LFNP-functie Assistent GGP B naar Medewerker GGP. Dit dient vanaf begin 2019 uitgevoerd te worden

Uitwerking afspraken
Recent is er overleg geweest tussen de PA, het landelijk project Politievrijwilligers, de LOPV en de landelijke board van Politievrijwilligers. De PA heeft de stand van zaken weergegeven met betrekking tot voornoemde afspraken. We liggen nog steeds op koers. De Politieacademie heeft de overige partijen verzekerd dat de toezeggingen die naar politievrijwilligers zijn gedaan, worden nagekomenAlle partijen beseffen unaniem dat de urgentie hoog is dat (vanuit het Regeerakkoord gefinancierde) afspraken ook gestalte moeten krijgen! Om de toezeggingen te realiseren worden externe onderwijskundigen en docenten aangetrokken door de PA.

Onderwijskundigen en docenten zullen een onderwijsprogramma ontwikkelen op basis van context, inhoud, vorm en organisatie. Het programma zorgt voor uniformiteit van inhoud en vorm van het te geven onderwijs. Er zullen klassen van 24 studenten gevormd worden en het onderwijs zal vanaf komend jaar geleidelijk aan uitgerold worden over de opleidingslocaties van de Politieacademie, verspreid over het land.

De doorontwikkeling van ‘smal 2 naar breed 2’ start binnenkort. Direct daarop volgt de doorontwikkeling van Assistent GGP B naar Medewerker GGP. De uitvoering van ‘smal 2 naar breed 2’ begint in het vierde kwartaal van dit jaar en om plantechnische redenen op de opleidingslocatie van de PA te Apeldoorn. De uitvoering van Assistent GGP B naar Medewerker GGP zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. 

Het onderwijs zal dusdanig worden ontwikkeld, dat het (voor beide varianten) leidt tot verkrijging van een volwaardig politiediploma. Onderzocht wordt nog of er certificaten kunnen worden verstrekt om taken en werkzaamheden te mogen blijven verrichten, in het geval mensen eerder uitstappen.

Intussen hebben de Teams Coördinatie Politievrijwilligers (TCP) eenduidige criteria geformuleerd op basis waarvan vrijwilligers toegelaten worden tot de opleidingen. Deze criteria worden via de TCP bekend gemaakt. Uiteraard gelden voor toelating tot het doorstroomonderwijs de reguliere toelatingscriteria. Voor de mensen die naar het doorstroomonderwijs voor medewerker GGP willen, geldt in ieder geval het stabiliteitsonderzoek als selectiecriterium. 

EVC-procedure

Binnen de voorbereidingsgroep Opleidingen is gesproken over de versoepeling van de EVC-procedure. Het volgende is hierover nog eens afgesproken/bevestigd:

  1. Inzake de EVC procedure wordt een onderzoek naar de vigerende regelgeving ingesteld. Dit in relatie tot mogelijke toezeggingen/interpretaties over deze procedure. Het EVC-bureau van de Politieacademie onderzoekt eventuele mogelijkheden en onmogelijkheden en zet deze op een rij. Zij informeren de voorbereidingsgroep opleidingen (subgroep doorstroom en EVC procedure). In gezamenlijkheid wordt vervolgens besproken wat dan de mogelijkheden zijn voor politievrijwilligers. Dit doet recht aan de afspraken, die reeds gemaakt zijn op 11 april 2018 binnen de voorbereidingsgroep Opleidingen met het EVC-bureau van de PA.
  1. Omdat blijkt dat bij veel politievrijwilligers en o.a. bij de TCP’s van de eenheden nog veel onduidelijkheid bestaat over de huidige EVC-procedure, zal de PA een voorlichtingsbijeenkomst organiserenMedewerkers die nu al vragen hebben, kunnen die stellen bij het EVC-bureau van de PA (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Meer informatie over de EVC-procedure kun je vinden via: https://www.politieacademie.nl/onderwijs/EVC