Locatie: 
Meetingcenter De Eenhoorn,
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Inloop: 18.15 uur

Aanvang: 19.00 uur

Einde: ± 21.30 uur

Bijzondere Ledenvergadering

Het bestuur wil u via deze weg graag uitnodigen voor onze Bijzondere Ledenvergadering. In de afgelopen periode heeft het bestuur namelijk de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2019 verder te gaan als vakgroep binnen de vakbond ACP. Op deze avond willen we u graag verder informeren. 

LOPV in 2018

Het bestuur is kijkt met voldoening terug op 2018. Op het moment van de vergadering is het nog slechts enkele dagen wachten en dan start voor het eerst sinds lange tijd weer een duale opleiding tot volledig opgeleide surveillant (assistent medewerker GGP B). 24 collega's met 3 kernopgaven of de VP 2.0 opleiding kunnen op deze manier werken aan hun eigen verdere ontwikkeling en kansen creëren op een mogelijke doorstroom richting agent (medewerker GGP). Een resultaat waar we enorm trots op zijn. 

2018 is ook het jaar van de verdere harmonisatie van de rechtspositie, het uitwerken van de realisatieplannen n.a.v. de afspraken over vrijwilligersmanagement en het inzetkader. En dat allemaal in het jaar waarin we vieren dat 70 jaar geleden de toenmalige reservepolitie werd opgericht.  In veel van deze trajecten heeft de LOPV nauw samengewerkt met o.a. de ACP.

En nu verder...

Het bestuur van de LOPV is tot de conclusie gekomen dat de tijd gekomen is om een verdere samenwerking aan te gaan met de ACP. Als grootste vakbond voor politiepersoneel is de ACP al jarenlang een trouwe partner van de LOPV als het gaat om zaken die de politievrijwilliger direct raken. Het is daarbij gebleken dat een goede vertegenwoordiging van de politievrijwilliger inmiddels een zeer intensieve klus is geworden. Om de belangenbehartiging van de politievrijwilligers blijvend te garanderen is daarom samenwerking noodzakelijk. 

Wat vragen wij van u...

Op de vergadering vragen wij u als leden toestemming om per 1 januari 2019 verder te gaan als vakgroep binnen de ACP. Formeel houdt daarmee de LOPV als zelfstandige vereniging op te bestaan. Dit betekent niet dat daarmee ook de belangenbehartiging van de politievrijwilligers stopt. Bestuursleden van de LOPV zullen ook na 1 januari 2019 actief zijn binnen de vakgroep en een goede en blijvende belangenbehartiging is daarmee gegarandeerd.

Op de vergadering vragen wij u verder akkoord te gaan dat alle huidige leden van de LOPV overgaan naar een lidmaatschap van de ACP. 

Wat gaan we bieden..

Dezelfde inzet van uw bestuur op de verschillende dossiers van politievrijwilligers. Maar als vakgroep van de ACP krijgen we meer. Het bestuur krijgt de ondersteuning van verschillende afdelingen van de ACP. Als het gaat om informatievoorziening, ledenadministratie, financiën, communicatie en individuele belangenbehartiging, het bestuur hoeft dit niet langer zelf te doen. De bestuursleden kunnen zich daardoor optimaal inzetten voor de collectieve belangenbehartiging.

Als LOPV/ACP lid krijgt u

* Juridische bijstand en advies op gebied van werk en inkomen in het werk bij de politie.
* Bereikbaarheid tijdens kantooruren voor vragen en advies op gebied van werk en inkomen, de vereniging en diensten en producten (onbeperkt).
* Deelname aan en gebruikmaking van verdere diensten, producten en ledenvoordelen van de ACP, zoals Politiebericht, digitale nieuwsbrieven, belastingservice (zie voor meer informatie acp.nl/individueel).
* Mogelijkheid om bij ARAG een rechtsbijstandspolis af te sluiten voor rechtshulp in de privésfeer voor het hele gezin à €7,83,-- per maand. Daarnaast kan ook een polis worden afgesloten die werk en inkomen van een andere loopbaan verzekert. Door de samenwerking die ACP heeft met ARAG, is het tarief voor deze polis zeer aantrekkelijk vastgesteld op € 2,62,-- per maand.

Contributie

Voor LOPV/ACP-leden is een speciaal contributietarief van toepassing. Dit tarief is lager dan voor andere leden, gezien het geringe aantal uren dat politievrijwilligers werkzaam zijn binnen de politieorganisatie. Al voor € 4,15,-- per maand (€ 50,-/jaar) kan het LOPV/ACP-lid gebruik maken van alle genoemde diensten en producten. In het jaar 2019 neemt de LOPV 50% van de contributie voor haar rekening. In 2019 betaalt u dus slechts €25.

Aanmelden

Het bestuur realiseert zich dat bovenstaande keuzes vragen oproepen. We willen u daarom met klem vragen om u aan te melden voor de vergadering. In verband met de locatie en de catering verzoeken we u nadrukkelijk om zich aan te melden via https://goo.gl/forms/5uNxbe83JrPMiZYj1. Vanaf 18.15 uur staat er dan voor u, indien gewenst, een eenvoudige maaltijd klaar.

Borrel 

Na afloop van de vergadering vindt er voor alle aanwezigen een borrel plaats. We willen dan graag van de gelegenheid gebruikmaken om na te praten en eventuele vragen te beantwoorden.    

Graag tot ziens op 1 november!     

 Met vriendelijke groet,

Michael Sijbom
Voorzitter