Politiek Den Haag laten inzien dat het noodzakelijk is om nú te investeren in veiligheid. Met dat doel is de Coalitie voor Veiligheid opgericht.

Deze coalitie bestaat inmiddels uit 9 vakbonden en belangenverenigingen uit de veiligheidssector: de politiebonden ACP, ANPV en VMHP, Justitievakbond Juvox, Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF), de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV), BOA-ACP, de Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren KVMO en de Nederlandse Officierenvereniging NOV. Ook andere organisaties die het belang van veiligheid onderschrijven zijn uitgenodigd om zich bij de Coalitie voor Veiligheid aan te sluiten.

In de afgelopen weken is er in de media veelvuldig aandacht geweest voor het dreigende personeelstekort bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol. In contacten die de LOPV onderhoudt met KMar-reservisten kwamen we tot de conclusie dat politievrijwilligers mogelijk een rol zouden kunnen vervullen in het verlichten van de capaciteitsproblemen op Schiphol en aan de grens. Politievrijwilligers kunnen relatief snel en eenvoudig bij diverse politietaken van de Marechaussee ondersteunen.

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 19 mei 2016. Tevens bent u van harte uitgenodigd voor de aansluitende themabijeekomst over de visie op politievrijwilligers. De ALV vindt plaats op de Politieacademie Amsterdam (Donauweg 3a, 1042 AR, Amsterdam) start om 19.00 uur. Om 20.00 uur start de themabijeenkomst. Rond 21:30 uur zal de themabijeenkomst zijn afgelopen en dan praten wij graag met u na tijdens een korte borrel. Het is natuurlijk ook mogelijk om een of twee afzonderlijke onderdelen van dit programma bij te wonen.

politie webDe LOPV is verheugd dat, na een intensief onderhandelingstraject, de minister van Veiligheid en Justitie de visie op vrijwilligers binnen de nationale politie heeft vastgesteld. De minister, de politie, de vakbonden en de LOPV hebben afspraken gemaakt over de positie van vrijwilligers binnen het korps. Op basis van de visie wordt gestart met de uitwerking van een toekomstbestendig beleid, waarmee recht wordt gedaan aan de positie van de politievrijwilligers in de politieorganisatie. Bij de uitwerking van de visie zijn de cao-afspraken meegenomen.

Wij lichten een aantal hoofdlijnen voor u uit:

OogbusIn de eenheden Limburg en Noord-Holland heeft er in de tweede helft van 2015 een pilot plaatsgevonden met de OOGbus. In deze bus konden collega’s ouder dan vijftig jaar én collega’s met klachten hun ogen preventief laten screenen. De pilot is erg positief geëvalueerd en wordt in 2016 voortgezet in een project. Het project is een samenwerking tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam, Nationale Politie en de Politie Zorgpolis (PZP).