Op 16 juni jl. stuurde het bestuur van de LOPV een brandbrief aan de minister van Veiligheid & Justitie, de heer van der Steur. Via onze website hebben wij onze brief met u gedeeld. Deze week heeft de LOPV het antwoord van de minister mogen ontvangen. Via een tweetal ledenraadplegingen polste het LOPV bestuur de mening van leden en niet-leden over de koers van de LOPV. Eerder deelden wij al de brief van de korpsleiding.

Op donderdagavond 10 september stond de aanpassing van de reorganisatieplannen van de nationale politie op de agenda van de Tweede Kamer. Tijdens het debat is onder andere gesproken over de positie van politievrijwilligers in het korps. Politievrijwilligers wachten al vier jaar op concrete plannen en eerder die dag kondigde de LOPV aan dat ze acties overweegt. 

In juni zond de LOPV een brandbrief aan de minister. In de brief verzochten wij de minister om ons niet later dan 5 september 2015 duidelijkheid te verschaffen. Deze datum is inmiddels gepasseerd, zonder dat de LOPV een formele reactie heeft mogen ontvangen. Er heeft voor de zomervakantie wel een gesprek met de korpsleiding plaatsgevonden. De LOPV heeft de korpsleiding tijdens dit gesprek een memo aangeboden met knelpunten, oorzaken, problemen en kansen. De schriftelijke reactie van de korpsleiding op dit gesprek vindt de LOPV inhoudelijk onvoldoende. 

Maandag 31 augustus, is bekend gemaakt dat de politie weer voor minimaal 4 jaar in zee gaat met zorgverzekeraar CZ voor de Politie Zorgpolis. Optioneel kan deze afspraak 4 keer met een jaar verlengd worden.

Zorgvuldigheid voorop
Aangezien het contract met de huidige zorgverzekeraar CZ op 1 januari 2016 vervalt, heeft het korps samen met de politievakorganisaties ACP, NPB en VMHP een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe zorgverzekering voor het politiepersoneel. Werkgever en vakorganisaties hebben constructief samengewerkt om na zorgvuldige toetsing te kunnen vaststellen dat CZ zowel op kwaliteit als prijs het beste uit de bus kwam. Op dit moment maken ruim 150.000 verzekerden (collega’s met hun gezinsleden) gebruik van de Politie Zorgpolis.

Op 25 juni jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de LOPV plaats. Dit keer diende de Politieacademie te Eindhoven als locatie. Voorzitter van de LOPV, Michael Sijbom, opende de vergadering. In zijn inleiding dankte de voorzitter de aanwezigen. Hij refereert naar de recente ontwikkelingen van de politie. De brief die de LOPV 17 juni jl. naar de minister van Veiligheid & Justitie heeft gestuurd, heeft zijn effect gehad. Tweede Kamerlid dhr. Oskam diende als gevolg een motie in bij de Tweede Kamer en deze is aangenomen. Afgelopen donderdag is de LOPV benaderd door de korpsleiding van de nationale politie om op korte termijn om tafel te gaan om inhoudelijk de knelpunten te bespreken. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.