Over de LOPV

LOPV is de vakbond voor politievrijwilligers

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV)  is een belangenorganisatie. Sinds onze oprichting op 18 augustus 1973 komen wij op voor de belangen van politievrijwilligers. Wij zetten ons in voor de collectieve belangen van executieve en niet-executive politievrijwilligers (voorheen: volontairs). De LOPV is een vakgroep van Politievakbond ACP.

Wat doet de LOPV?

  • Bevorderen dat vrijwilligerswerk bij de politie goed functioneert.
  • Overleg voeren en afspraken maken over arbeidsvoorwaarden en vrijwilligersmanagement met de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Overleg voeren met andere vrijwilligers- en beroepsorganisaties in de sector vrede en veiligheid.
  • Politievrijwilligers vertegenwoordigen bij autoriteiten en instanties.
  • Politievrijwilligers adviseren die een conflicten hebben met de politie.
  • Voorlichting en advies geven.

Wat krijg je van de LOPV?

  • De LOPV behartigt jouw collectieve belangen als politievrijwilliger. Wij zorgen ervoor dat je je hobby op een leuke manier kunt blijven uitvoeren, onder prettige omstandigheden en tegen goede voorwaarden.
  • Je hebt als lid toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van de LOPV. Je hebt stemrecht en kunt dus invloed uitoefenen op het beleid en de koers van de vereniging.
  • Als LOPV-lid kun je gebruikmaken van het volledige pakket van dienstverlening van de ACP.
  • Juridische hulp van ACP-juristen.

Lid worden van de LOPV

Wil je lid worden van de LOPV? Meld je hier aan.

Heb je vragen over het lidmaatschap? Wil je een wijziging doorgeven? Mailen naar contact@acp.nl

Word nu lid van de LOPV