Inzetkader politievrijwilligers

Kort geleden is het Inzetkader Politievrijwilligers vastgesteld. Het document bevat landelijk uniforme afspraken over de inzet van politievrijwilligers. Aan de ene kant regelt het Inzetkader welke taken en werkzaamheden vrijwilligers mogen uitvoeren en welke regels daaraan zijn verbonden. Aan de andere kant regelt het Inzetkader welke inspanning er minimaal en maximaal van vrijwilligers wordt gevraagd.…

Lees meer