ONDERHANDELINGSRESULTAAT GENERATIEWISSELING POLITIE

De onderhandelaars van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de politiebonden zijn het eens geworden over een pakket concrete afspraken om de generatiewisseling binnen het politiepersoneel in goede banen te leiden. Aan de ene kant wordt het op peil houden van de capaciteit bevorderd, met name door een versnelde instroom van nieuwe…

Lees meer

Geen bezwaar inzet politievrijwilligers tijdens coronacrisis

Vanuit het N-SGBO (Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) en de BT’s (beleidsteams) is er besloten dat er geen inhoudelijke bezwaren zijn om de politievrijwilliger in te zetten ten tijde van de coronacrisis.   Eerder was de inzet van de vrijwilliger tijdelijk stopgezet om zo de kans op onderlinge besmetting te voorkomen. Dit leidde tot veel vragen…

Lees meer