LOPV wil betrokkenheid vergroten

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) is volop in ontwikkeling. Na het vertrek van enkele bestuursleden geven politievrijwilligers Samira Veerbeek, Thierry Coree, Henny de Groot en Krijn Doornekamp een nieuwe impuls aan de positie van de LOPV en daarmee hun inzet voor leden.

De bestuurders van de LOPV merken namelijk dat zij als politievrijwilligers niet altijd betrokken worden en te vaak worden vergeten in de besluitvorming en bij onderhandelingen over zaken die ook politievrijwilligers raken. Zij willen daarom met de LOPV zichtbaarder worden en de betrokkenheid binnen de politieorganisatie vergroten.

Verbeterslag

De LOPV heeft op dit moment vier leden binnen het bestuur (onbezoldigd) en iemand vanuit de Centrale Ondernemingsraad (Herman Post) als zogenoemd agendalid met de portefeuille politievrijwilligers. Het is hun wens dat het bestuur het komende jaar verder wordt versterkt met een of twee leden. Daarnaast wil de LOPV een verbeterslag maken in de eigen positie binnen de wereld van vakorganisaties / vakbonden.

Het werk van politievrijwilligers

Zo geeft het bestuur van de LOPV aan te willen aanschuiven bij meer overleggen binnen de politieorganisatie en de vakbonden. Om zodoende weer direct mee te praten over ontwikkelingen rond het werk van politievrijwilligers. Het mooie werk dat zij als bestuursleden van de LOPV zelf ook met hart en ziel doen. Gelukkig merken de LOPV-bestuursleden de laatste maanden al een verbetering. Zo worden zij inmiddels weer vaker gevraagd om mee te denken.

Wil jij in contact komen met de ‘nieuwe’ bestuursleden van de LOPV? KLIK HIER

Binnenkort zullen Samira, Thierry, Hennie en Krijn zich in een digitale nieuwsbrief voorstellen aan leden van de LOPV.


De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) – aangesloten bij Politievakbond ACP – komt op voor de belangen van executieve en niet-executieve politievrijwilligers. Voor ons staat voorop dat vrijwilligers bij de politie hun werkzaamheden goed, veilig en met plezier kunnen doen en daar zetten wij ons maximaal voor in.