(Niet) voldoen aan minimale inzet

Als politievrijwilliger horen dat je (mogelijk) moet vertrekken, omdat je niet zou voldoen aan de minimale uren van inzet. Dit soort signalen ontving de LOPV de afgelopen weken. Jennifer Dresscher, voorzitter LOPV: “Het is belangrijk om de competenties en vakbekwaamheid voor het politievak te behouden. Dat onderschrijven wij. Wij wilden alleen wel weten in hoeverre politie-eenheden hiermee hetzelfde omgaan, zoals afgesproken.”

In 2018 zijn landelijke afspraken gemaakt over de inzet van politievrijwilligers, onder meer welke inspanning minimaal en maximaal wordt gevraagd van vrijwilligers. In deze uniforme afspraken staat ook dat politie-eenheden op dit vlak geen eigen regels meer mogen hanteren. Op basis van de signalen van leden heeft de LOPV aan de landelijke werkgroep van politievrijwilligers gevraagd of dit nog altijd het geval is of dat hiervan wordt afgeweken.

Individuele situatie

Naar aanleiding van de vraag vanuit de LOPV heeft de directie HRM dit onderwerp met alle Teams Coördinatie Politievrijwilligers (TCP) besproken. Het beeld is dat alle TCP’s eerst het ‘goede gesprek’ aangaan, kijken naar de individuele situatie van de betrokken politievrijwilliger en kansen geven op verbetering. Ervaar jij dit als politievrijwilliger anders of zie jij andere knelpunten? Laat ons dat dan vooral weten. De LOPV heeft met de landelijke werkgroep afgesproken om dit onderwerp dan eventueel landelijk opnieuw te agenderen.

Meer weten over het Inzetkader politievrijwilligers? KLIK HIER voor alle informatie.