Inzet politievrijwilligers opnieuw bekeken

De politie is eind vorig jaar begonnen met het actualiseren van de visie op (de inzet van) politievrijwilligers. De huidige kijk op deze groep collega’s is immers verouderd en past niet meer bij deze tijd en ontwikkelingen in de samenleving. De LOPV levert vanuit haar leden een bijdrage aan de gesprekken die hierover plaatsvinden. 

Behalve over de inzet en taken van politievrijwilligers zal ook worden gesproken over opleidingen en waardering. Daarnaast moet de nieuwe visie de basis worden voor het werven van nieuwe politievrijwilligers. De LOPV krijgt regelmatig input van politievrijwilligers en gebruikt dat in de gesprekken met de politie om beeld en geluid te geven bij wat momenteel leeft onder de vrijwilligers.

Waardering

Voor de LOPV zijn gelijke behandeling van politievrijwilligers en beroepspersoneel bij de politie, betere faciliteiten, opleidingen (in-/doorstroom en opleidingsduur) en waardering zeer belangrijke onderwerpen. Wil jij ons wellicht van (meer) input voorzien of heb je vragen? Je vindt hier onze contactgegevens. Schroom niet om contact op te nemen. We houden jullie op de hoogte van de (uitkomst van de) gesprekken.

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) komt op voor de belangen van executieve en niet-executieve politievrijwilligers. Voor ons staat voorop dat vrijwilligers bij de politie hun werkzaamheden goed, veilig en met plezier kunnen doen en daar zetten wij ons maximaal voor in.