Oplossing voor politievrijwilligers met krap kledingbudget

Politievrijwilligers (geüniformeerd) krijgen sinds enige tijd minder ‘punten voor dienstkleding’ oftewel kledingbudget dan voorheen. Voor de LOPV was het al snel duidelijk dat het gewijzigde budget in sommige situaties te krap is en heeft daarover vragen gesteld aan de politie. Dit heeft geleid tot een oplossing voor politievrijwilligers die niet uitkomen met het bijgestelde budget…

Lees meer

Nieuwe politie-cao, wat zijn de gevolgen voor politievrijwilligers?

De bonden hebben een concept cao gesloten met de minister en korpschef. In de concept cao zitten een aantal zaken die interessant zijn voor politievrijwilligers. Kwalificatietraject N2 naar Medewerker GGP Ontwikkelingsperspectief is een van de belangrijkste zaken die politievrijwilligers op hun ‘wensenlijstje’ hebben staan. (Doorstroom)opleidingen die de inzet verbreden zijn hier een belangrijk onderdeel van.…

Lees meer

LOPV en ACP slaan handen ineen

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) en Politievakbond ACP gaan samen verder. Met deze stap willen zij ervoor zorgen dat de positie van politievrijwilligers nog verder wordt verbeterd.  Beide organisaties staan voor de belangen van (vrijwillige) medewerkers van de Nationale Politie en voor een gezond en vitaal politievak. Ze zijn ervan overtuigd dat zij samen…

Lees meer

Verslag bijzondere ledenvergadering

Het bestuur van de LOPV heeft 1 november 2018 een bijzondere ledenvergadering gehouden. Het doel van deze ledenvergadering was de leden informeren over het voorgenomen besluit van het bestuur om per 1 januari 2019 op te gaan in de ACP en verder te gaan als vakgroep binnen de ACP. Het bestuur heeft de aanwezige leden…

Lees meer

Kerstgroet

In 2018 is er voor politievrijwilligers weer veel gebeurd. Er zijn collega’s die sinds lange tijd weer in de schoolbanken zitten en studeren voor de doorstroom van surveillant A GGP naar surveillant B GGP (smal 2 naar 2). Daarnaast is er een inventarisatie gedaan voor de vervolgklassen die per week 5 starten op vijf locaties!…

Lees meer

Opleidingsperspectief politievrijwilligers

De Politieacademie (PA) is gevraagd de doorontwikkeling en uitvoering van het doorstroomonderwijs voor de politievrijwilligers op te starten. Via het Landelijk Infobulletin (nummer 9, 30/4/2018) voor de Politievrijwilliger en de website van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) is hierover eerder bericht. Het doorstroomonderwijs is gebouwd op de volgende afspraken: Doorontwikkeling en uitvoering doorstroomonderwijs voor…

Lees meer

Inzetkader politievrijwilligers

Kort geleden is het Inzetkader Politievrijwilligers vastgesteld. Het document bevat landelijk uniforme afspraken over de inzet van politievrijwilligers. Aan de ene kant regelt het Inzetkader welke taken en werkzaamheden vrijwilligers mogen uitvoeren en welke regels daaraan zijn verbonden. Aan de andere kant regelt het Inzetkader welke inspanning er minimaal en maximaal van vrijwilligers wordt gevraagd.…

Lees meer