LOPV: Geen speciale roepnummers voor politievrijwilligers

In een aantal politie-eenheden wordt gebruikgemaakt van speciale roepnummers voor politievrijwilligers. Dit is niet te verenigen met de algemeen geldende landelijke afspraak dat vrijwilligers dezelfde structuren volgen als beroepspersoneel bij de politie. Daarom heeft de LOPV zich ervoor hard gemaakt om deze roepnummers voor politievrijwilligers niet meer te gebruiken. De gelijke behandeling van vrijwilligers en beroepspersoneel bij de politie is en blijft een belangrijk thema voor de LOPV.

Nadat de LOPV bovenstaande onder de aandacht bracht bij de themahouder politievrijwilligers, is dit thema vrijwel direct behandeld in de Werkgroep Nationaal Roepnummerplan Politie (NRP). Deze werkgroep heeft daaropvolgend besloten dat de speciale roepnummers voor politievrijwilligers in de uitvoering NIET MEER worden gebruikt.

Passend bij de inzet

Voor de werkgroep NRP is het duidelijk dat voor de inzet van politievrijwilligers in de uitvoering of bij specifieke inzet een roepnummer wordt gehanteerd dat past bij de rol van de inzet. Dat betekent dat hiervoor geen roepnummers voor (politie)vrijwilliger worden gebruikt. Voor politievrijwilligers in de ondersteuning zal, wanneer er geen roepnummer met bijpassende rol beschikbaar is, mogelijk nog wel gebruik worden gemaakt van een roepnummer met de rol (politie)vrijwilliger. De werkgroep gaat per eenheid nut en noodzaak van het handhaven van de speciale roepnummers bekijken en zo nodig herzien.

Als LOPV volgen wij deze ontwikkeling op de voet en brengen dit onder de aandacht bij de teams Coördinatie Politievrijwilligers (TCP) van de verschillende eenheden.

Mocht jij toch tegen het gebruik van specifieke roepnummers aanlopen of loop je tegen andere zaken aan waar je niet uitkomt, neem dan vooral contact op met ons (LOPV).