Perspectief politievrijwilligers zonder N2-diploma

Uit een inventarisatie van de LOPV blijkt dat een groep politievrijwilligers zonder volledig N2-diploma nog graag wil doorstromen. De LOPV heeft dit aangekaart bij de Politieacademie, zodat het perspectief van deze vrijwilligers wordt bekeken.

De LOPV ontving afgelopen maanden verschillende vragen van politievrijwilligers over doorstroommogelijkheden. Op basis daarvan besloot de LOPV een landelijke inventarisatie te houden onder alle Teams Coördinatie Politievrijwilligers (TCP) om zicht te krijgen op het aantal vrijwilligers zonder volledig niveau 2-diploma die wel de ambitie hebben om door te stromen.

Mogelijkheden nader bekeken

Uit de landelijke rondvraag door de LOPV blijkt dat het niet om een klein aantal vrijwilligers gaat. Met de groep politievrijwilligers om wie het gaat is meer dan een klas te vullen. De LOPV heeft hierover direct gesproken met de Politieacademie en het coördinerende TCP in relatie tot opleidingen. Die partijen hebben nu toegezegd de doorstroommogelijkheden van politievrijwilligers zonder N2-diploma verder te onderzoeken.