Aanpassing rechtspositie politievrijwilligers

We zijn eindelijk aan het einde gekomen van een lange weg – ingezet door de LOPV – om de rechtspositie van politievrijwilligers op te nemen in het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP). Deze belangrijke wijziging in het BARP is onlangs officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Het Besluit Rechtspositie Politie Vrijwilligers (BRVP) komt daarmee te vervallen.

“Dit is een mijlpaal voor politievrijwilligers”, zegt bestuurslid Bert van der Wees. Bert is namens de LOPV lid van de werkgroep CGOP, het ‘voorportaal’ van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie. “De politievrijwilligers hadden altijd een eigen rechtspositie, waardoor wijzigingen van het BARP voor beroepspersoneel, niet automatisch overgenomen werden voor politievrijwilligers. Dit zorgde voor onduidelijkheden en vervelende verschillen. Als LOPV hebben we erop ingezet om deze verschillen aan te pakken”, vervolgt Bert.

‘Hetzelfde, tenzij’
Door het opnemen van politievrijwilligers binnen het BARP wordt het principe ‘hetzelfde, tenzij’ nog verder ingebed. “Wanneer er nu een aanpassing in het BARP wordt gedaan voor beroepscollega’s, geldt diezelfde aanpassing nu ook automatisch voor politievrijwilligers. Dat is pure winst”, besluit Bert.

Word lid
De LOPV werkt hard voor de belangen van alle politievrijwilligers in Nederland. Word lid! Zo help je ons, je collega’s en kunnen wij er voor jou zijn als jij dat nodig hebt.

Deel deze informatie