Akkoord capaciteit & vroegpensioen ondertekend

Op dinsdagmiddag 26 mei hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Van Essen (foto) van de Nationale Politie en de voorzitters van de vier politiebonden officieel hun handtekening gezet onder een package deal op het gebied van capaciteit, opleiding en vroegpensioen. Zes maanden na de start van de onderhandelingen is het bereikte afsprakenpakket daarmee definitief veranderd in een akkoord.

Het akkoord is de praktische uitwerking van een aantal principe-afspraken in de politie-cao 2018/2020 en bestaat uit drie componenten.

Intensivering basispolitieopleiding

Duizenden collega’s die in de periode 2021-2025 minstens 65 jaar zijn of 65 jaar oud worden krijgen van de werkgever een maandelijkse inkomensbijdrage die het voor hen financieel makkelijker maakt om twee tot drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Het maximale RVU-bedrag dat iemand kan ontvangen is twee keer het jaarbedrag dat in het landelijk pensioenakkoord van juni 2019 fiscaal is vrijgesteld (€ 21.200).

Om de sterkte binnen met name de GGP en de Opsporing op peil te houden/krijgen zal het  huidige leerprogramma van de basispolitieopleiding in een meer geconcentreerde vorm worden aangeboden. Gevolg: studenten zijn na twee jaar al volledig inzetbaar binnen het korps. Dit gaat gepaard met een betere beloning van de studenten in het tweede jaar.

Drie andere capaciteitsimpulsen

Collega’s die in de periode 2021-2025 blijven doorwerken tot hun AOW-gerechtigde leeftijd, ontvangen bij hun ontslag een gratificatie van € 6.000 (dienstverband van 36 uur of meer). Vrijwilligers kunnen in die periode een tijdelijke aanstelling als bezoldigd politiemedewerker krijgen, waardoor ze meer uren per jaar inzetbaar zijn. De regelgeving wordt aangepast om het mogelijk te maken dat medewerkers desgewenst ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog een tijdje bij de politie kunnen blijven werken.

Overgangsregeling vroegpensioen (RVU)

Duizenden collega’s die in de periode 2021-2025 minstens 65 jaar zijn of 65 jaar oud worden krijgen van de werkgever een maandelijkse inkomensbijdrage die het voor hen financieel makkelijker maakt om twee tot drie jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Het maximale RVU-bedrag dat iemand kan ontvangen is twee keer het jaarbedrag dat in het landelijk pensioenakkoord van juni 2019 fiscaal is vrijgesteld (€ 21.200).

Lees hier het gehele akkoord

Deel deze informatie