LOPV is de vakbond voor politievrijwilligers

Korpsleiding reageert op brandbrief LOPV

De brandbrief van de LOPV – over het schrappen van opleidingen voor politievrijwilligers – heeft geleid tot een gesprek met onder andere plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer en hoofd bedrijfsvoering Leonard Kok. Dat gesprek vond vorige week plaats. Inmiddels heeft de LOPV ook een schriftelijke reactie van de werkgever ontvangen, waarin belangrijke toezeggingen worden gedaan.

Een van de belangrijkste punten is dat politievrijwilligers die een toezegging hebben voor doorstroomonderwijs een brief krijgen, waarin staat dat zij in 2022 in aanmerking komen voor het doorstroomonderwijs naar niveau 4. Mits zij uiteraard voldoen aan de selectiecriteria. Een dergelijk besluit nam de korpsleiding niet eerder. Dit vraagt wel om verdere uitwerking, waar de LOPV vanaf het begin direct bij betrokken zal zijn. Het verbreden van de doorstroommogelijkheden voor vrijwilligers is een positief signaal.

Toezeggingen

Politievrijwilligers die in 2022 met de N4-opleiding ‘nieuwe stijl’ gaan beginnen zouden dit bovendien eerder kunnen afronden dan politievrijwilligers die in 2021 met de N3-opleiding ‘oude stijl’ zouden zijn begonnen. Reden is dat de opleidingsduur van het politieonderwijs wordt teruggebracht naar twee jaar. Dit werkt ook door in het leerprogramma voor de politievrijwilligers. Al met al een mooi resultaat.

De LOPV beraadt zich nu verder op de reactie en toezeggingen van de werkgever en de gevolgen daarvan voor politievrijwilligers. Het bestuur van de LOPV is van mening dat deze toezeggingen een basis kunnen zijn voor verder overleg.

Word lid
De LOPV behartigt de collectieve en individuele belangen van alle politievrijwilligers. Om dit werk te kunnen blijven doen kunnen we jouw hulp goed gebruiken: word lid! Zo help je ons, je collega’s en kunnen wij er voor jou zijn als jij dat nodig hebt.

Deel deze informatie