LOPV en ACP slaan handen ineen

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) en Politievakbond ACP gaan samen verder. Met deze stap willen zij ervoor zorgen dat de positie van politievrijwilligers nog verder wordt verbeterd. 

Beide organisaties staan voor de belangen van (vrijwillige) medewerkers van de Nationale Politie en voor een gezond en vitaal politievak. Ze zijn ervan overtuigd dat zij samen nog meer kunnen bereiken voor leden. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Politievrijwilligers vervullen een belangrijke rol, ze dragen bij aan een veilige samenleving en ondersteunen de beroepsagenten. Hun maatschappelijke betrokkenheid is hartverwarmend. We steunen hen dan ook in het werk wat ze voor de politie verrichten.”

De samenwerking betekent voor LOPV-leden een uitbreiding van de dienstverlening die zij gewend zijn vanuit de LOPV. Zo kunnen zij een beroep doen op juridisch advies en bijstand door ervaren ACP-juristen die goed thuis zijn in de rechtspositie van politieambtenaren. Ook kunnen zij gebruikmaken van andere dienstverlening van de ACP op het gebied van werk en inkomen, zoals trainingen via de ACP Academy en hulp bij belastingaangifte. Via ARAG kunnen leden zich bovendien tegen een aantrekkelijk tarief verzekeren voor rechtshulp bij juridische conflicten in de privésfeer. Kijk voor meer informatie op Acp.nl/individueel. LOPV-leden zijn inmiddels uitgebreid geïnformeerd over het lidmaatschap.

Professionaliteit

LOPV-voorzitter Michael Sijbom: “Voor ons is de samenwerking met de ACP een belangrijke, onvermijdelijke stap om verder te professionaliseren. Door de jaren heen is de LOPV uitgegroeid tot een organisatie die serieus genomen wordt door alle partijen. Dit willen wij graag zo houden. De professionaliteit van de ACP kan ons hierbij enorm helpen. Voor de LOPV is het niet haalbaar om alle belangen individueel te behartigen. De ACP daarentegen heeft de mensen in huis om dit wel te doen. Door deze samenwerking krijgen onze leden meer en kunnen wij ons als bestuur optimaal inzetten voor de collectieve belangenbehartiging.”

Inzet

De ACP is al lange tijd hard aan het werk voor politievrijwilligers. Samen met andere politiebonden en een vertegenwoordiger van de LOPV maakt de ACP deel uit van de werkgroep Politie Vrijwilligers. De insteek daarbij is dat we de vrijwilliger als volwaardige collega binnen de Nationale Politie willen zien. Tot voor kort ging iedere eenheid heel divers om met de vrijwilligers. Daarom heeft de werkgroep een zogenoemd ‘inzetkader’ gemaakt. Hierin staan onder andere de taken, werkzaamheden en maximale inzeturen voor de vrijwilligers genoemd. Dit geeft iedereen meer duidelijkheid.

Barp

De werkgroep gaat ook samen met de werkgever de wet- en regelgeving aanpassen, zodat de vrijwilliger komt te vallen onder het Barp (Besluit algemene rechtspositie politie). Zodat alle collega’s dezelfde rechtspositie hebben, waarbij duidelijk staat beschreven wat wel/niet van toepassing is voor vrijwilligers. Dit is lang en tijdrovend werk wat met uiterste precisie moet worden uitgevoerd. Zo komen we natuurlijk nog veel zaken tegen die ook beter geregeld moeten worden. Wanneer kan een vrijwilliger bijvoorbeeld solliciteren op een interne vacature? Uiteindelijk zullen alle zaken duidelijk beschreven staan.

Landelijke toetsingscommissie vrijwilligers

Daarnaast bestaat de landelijke toetsingscommissie vrijwilligers. De commissie toetst aanvragen van eenheden die vrijwilligers willen aannemen. Er wordt besproken wat wel en niet kan. Zo wordt voorkomen dat we vrijwilligers ‘misbruiken’ voor oneigenlijke werkzaamheden en dat er sprake is van werkverdringing.

Heb je vragen over het nieuwe lidmaatschap en de diensten van de ACP,?Mail naar ledencontact@acp.nl of bel 033 – 495 28 88.

Deel deze informatie