Nieuwe politie-cao, wat zijn de gevolgen voor politievrijwilligers?

De bonden hebben een concept cao gesloten met de minister en korpschef. In de concept cao zitten een aantal zaken die interessant zijn voor politievrijwilligers.

Kwalificatietraject N2 naar Medewerker GGP

Ontwikkelingsperspectief is een van de belangrijkste zaken die politievrijwilligers op hun ‘wensenlijstje’ hebben staan. (Doorstroom)opleidingen die de inzet verbreden zijn hier een belangrijk onderdeel van. Het nieuwe politieonderwijs (PO21) leidt alle nieuwe politieagenten op voor N4. Hiermee verdween feitelijk de stap van N2 naar N3, waardoor veel politievrijwilligers en beroepscollega’s met een N2 diploma  hun ontwikkelingsperspectief verloren. Eerder hebben we met de politie al afspraken gemaakt over doorstroomopleidingen naar N4. In de cao zijn nu afspraken gemaakt om daarnaast een kwalificatietraject te ontwikkelen voor N2 dat leidt tot bevordering naar agent zonder formeel politiediploma. Er wordt gestart met een pilot voor beroepscollega’s in Amsterdam.

De uitkomsten van die pilot bieden kansen voor politievrijwilligers in de rang van surveillant. Langs de lijn van ‘hetzelfde, tenzij’ volgt de LOPV deze ontwikkeling natuurlijk op de voet, omdat het vrijwilligers een kans biedt om te kiezen tussen het lange N4-traject met diploma of het korte N3-kwalificatietraject zonder diploma. Op dit moment valt er nog niets te zeggen over details en voorwaarden, daarover moet onderhandeld worden nadat de pilot is afgerond.

Nieuw vakgebied ‘Ondersteuning van de politietaak’

Daarnaast is in de concept-cao afgesproken dat er een nieuw vakgebied komt voor beroepspersoneel: Ondersteuning van de politietaak. Met dit nieuwe vakgebied wordt meer duidelijkheid gecreëerd voor beroepscollega’s die een ATH-BOA aanstelling hebben. Voor politievrijwilligers is dit interessant omdat er ook bij ons discussies lopen over een functietoewijzing en of ATH-aangestelde vrijwilligers buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) moeten kunnen zijn. Het nieuwe vakgebied voor beroepspersoneel kan daarmee een voorbeeld zijn voor hoe het voor vrijwilligers geregeld zou kunnen worden. Er zijn veel ATH politievrijwilligers die werkzaamheden verrichten die dichtbij het ‘blauwe’ werk liggen en graag boa zouden willen worden. De werkgroep politievrijwilligers (WGPv) van de bonden, het ministerie en de politie denkt hier in de komende maanden over na.

Andere cao-punten voor vrijwilligers

In de afgelopen jaren zijn er enorme stappen gezet in de rechtspositie van politievrijwilligers. Sinds 1 januari 2021 hangen politievrijwilligers volwaardig onder het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP) en andere regelgeving. Het achterstallig onderhoud is weg en voor nieuw beleid geldt automatisch dat ‘vrijwilligers hetzelfde behandeld worden als beroepspersoneel, tenzij er een arbeidsrechtelijk logische reden is om af te wijken.’ Daarom waren er in deze cao-ronde geen specifieke nieuwe vrijwilligerspunten die geregeld moesten worden.

Veel vrijwilligers hebben het urenmaximum op hun lijstje staan als iets waar ze vanaf willen. Daar was in deze cao-onderhandelingen geen draagvlak voor. Maar deze vrijwilligers kunnen sinds kort wel gebruik maken van de door de LOPV/ACP uitonderhandelde ‘sterkte-afspraak’ uit 2020. Voor vrijwilligers die dit willen is het nu mogelijk om tijdelijk (maximaal 3 jaar) als beroepscollega aangesteld te worden voor minimaal 16 uur per week. Inmiddels zijn alle processen bij de TCP’s ingericht om dit vlotjes te laten verlopen. Mocht u onverhoopt toch nog tegen belemmeringen aanlopen, dan horen wij dat graag via ledencontact@acp.nl.