Opleidingsperspectief politievrijwilligers

De Politieacademie (PA) is gevraagd de doorontwikkeling en uitvoering van het doorstroomonderwijs voor de politievrijwilligers op te starten. Via het Landelijk Infobulletin (nummer 9, 30/4/2018) voor de Politievrijwilliger en de website van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) is hierover eerder bericht.

Het doorstroomonderwijs is gebouwd op de volgende afspraken:

  1. Doorontwikkeling en uitvoering doorstroomonderwijs voor de surveillant (LFNP-functie Assistent GGP B) met een beperkte opleiding N2 naar een volledige opleiding N2 (‘smal’ Niveau 2 naar ‘breed’ Niveau 2). De uitvoering dient in het vierde kwartaal dit jaar te beginnen.
  2. Doorontwikkeling in 2018 van het doorstroomonderwijs van LFNP-functie Assistent GGP B naar Medewerker GGP.
  3. De uitvoering van het doorstroomonderwijs van LFNP-functie Assistent GGP B naar Medewerker GGP. Dit dient vanaf begin 2019 uitgevoerd te worden

Uitwerking afspraken

Recent is er overleg geweest tussen de PA, het landelijk project Politievrijwilligers, de LOPV en de landelijke board van Politievrijwilligers. De PA heeft de stand van zaken weergegeven over voornoemde afspraken. We liggen nog steeds op koers. De Politieacademie heeft de overige partijen verzekerd dat de toezeggingen die aan politievrijwilligers zijn gedaan, worden nagekomen. Alle partijen beseffen unaniem dat de urgentie hoog is dat (vanuit het Regeerakkoord gefinancierde) afspraken ook gestalte moeten krijgen! Om de toezeggingen te realiseren trekt de PA externe onderwijskundigen en docenten aan.

Onderwijskundigen en docenten ontwikkelen een onderwijsprogramma op basis van context, inhoud, vorm en organisatie. Het programma zorgt voor uniformiteit van inhoud en vorm van het te geven onderwijs. Er worden klassen van 24 studenten gevormd en het onderwijs wordt vanaf komend jaar geleidelijk uitgerold over de opleidingslocaties van de PA, verspreid over het land.

De doorontwikkeling van ‘smal 2 naar breed 2’ start binnenkort. Direct daarop volgt de doorontwikkeling van Assistent GGP B naar Medewerker GGP. De uitvoering van ‘smal 2 naar breed 2’ begint in het vierde kwartaal van dit jaar en om plantechnische redenen op de opleidingslocatie van de PA te Apeldoorn. De uitvoering van Assistent GGP B naar Medewerker GGP vindt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 plaats.

Het onderwijs wordt dusdanig ontwikkeld, dat het (voor beide varianten) leidt tot verkrijging van een volwaardig politiediploma. Onderzocht wordt nog of er certificaten kunnen worden verstrekt om taken en werkzaamheden te mogen blijven verrichten, wanneer mensen eerder uitstappen.

Intussen hebben de Teams Coördinatie Politievrijwilligers (TCP) eenduidige criteria geformuleerd op basis waarvan vrijwilligers toegelaten worden tot de opleidingen. Deze criteria worden via de TCP bekend gemaakt. Uiteraard gelden voor toelating tot het doorstroomonderwijs de reguliere toelatingscriteria. Voor de mensen die naar het doorstroomonderwijs voor medewerker GGP willen, geldt in ieder geval het stabiliteitsonderzoek als selectiecriterium.

EVC-procedure

Binnen de voorbereidingsgroep Opleidingen is gesproken over de versoepeling van de EVC-procedure. Het volgende is hierover nog eens afgesproken/bevestigd:

Inzake de EVC procedure wordt een onderzoek naar de vigerende regelgeving ingesteld. Dit in relatie tot mogelijke toezeggingen / interpretaties over deze procedure. Het EVC-bureau van de PA onderzoekt eventuele mogelijkheden en onmogelijkheden en zet deze op een rij. Zij informeert de voorbereidingsgroep opleidingen (subgroep doorstroom en EVC procedure). In gezamenlijkheid wordt vervolgens besproken wat dan de mogelijkheden zijn voor politievrijwilligers. Dit doet recht aan de afspraken, die reeds zijn gemaakt op 11 april 2018 binnen de voorbereidingsgroep Opleidingen met het EVC-bureau van de PA.

Omdat blijkt dat bij veel politievrijwilligers en onder andere bij de TCP’s van de eenheden nog veel onduidelijkheid bestaat over de huidige EVC-procedure, houdt de PA een voorlichtingsbijeenkomst. Medewerkers die nu al vragen hebben, kunnen die stellen bij het EVC-bureau van de PA (evcbureau@politieacademie.nl). Meer informatie over de EVC-procedure kun je vinden via: https://www.politieacademie.nl/onderwijs/EVC

Deel deze informatie