Politievrijwilligers sluiten zich aan bij de cao-acties

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) sluit zich aan bij de cao-acties van het beroepspersoneel. De LOPV roept alle politievrijwilligers op om de beroepscollega’s te volgen in hun werkonderbrekingen en overige acties voor een fatsoenlijke cao. Daarmee zijn we solidair aan onze beroepscollega’s die het dagelijks zwaar te verduren hebben. Daarnaast staat er ook voor politievrijwilligers in deze cao-onderhandelingen veel op het spel:

  1. Er moet een einde komen aan de jarenlange situatie dat er nauwelijks in- en doorstroompleidingen zijn. Als de Politieacademie het niet aan kan, dan moeten vrijwilligersopleidingen extern belegd worden.
  2. Vanwege het ernstige tekort aan beroepscollega’s komt het steeds vaker voor dat vrijwilligers worden ingezet om de basissterkte te halen. De afspraak is dat vrijwilligers bovenop de basissterkte worden ingezet. Er moet een ‘reservistenregeling’ komen voor vrijwilligers die de gaten dichtlopen. Wie in de basissterkte wordt ingezet moet als beroepskracht betaald worden.
  3. Administratieve belemmeringen om (tijdelijk) over te stappen naar beroepskracht moeten worden weggenomen.
  4. De regeling waarmee beroepspersoneel brutoloon fiscaal gunstig kan inzetten voor onder andere de vakbondscontributie en bedrijfsfitness moet ook voor vrijwilligers worden opengesteld die een bruto-vrijwilligersvergoeding ontvangen.

De LOPV, de vakgroep voor politievrijwilligers binnen de ACP, heeft deze punten laten opnemen in de inzetbrief die aan de minister van JenV is gestuurd. De inzetbrief bevat de eisen van de vakbonden in de cao-onderhandelingen. Voor de volledige inzetbrief klik hier.

Deel deze informatie