Structurele oplossing onderwijs politievrijwilligers blijft uit

Ondanks eerdere toezeggingen en afspraken met de werkgever is er geen zicht op een structurele oplossing voor voldoende onderwijs(perspectief) voor politievrijwilligers. Dat constateert de LOPV. In een brief aan de korpsleiding spreekt de LOPV haar zorgen uit en benadrukt wederom samen tot een oplossing te willen komen om eindelijk eens de benodigde opleidingen te kunnen aanbieden aan vrijwilligers.

“De aantallen politievrijwilligers die dit jaar worden opgeleid zijn niet voldoende om de afspraken over de groei naar 5.200 operationele politievrijwilligers (10% van de reguliere beroepssterkte) gestalte te geven. Wij hebben wederzijds uitgesproken dat we dit aantal in 2028 zouden halen. De politie heeft zich hieraan bestuurlijk gecommitteerd richting de politiek”, stelt LOPV-voorzitter Jennifer Dresscher. “Ondanks dat er wellicht sprake lijkt van een kleine groei in het aantal politievrijwilligers moeten we opnieuw constateren dat dit niet genoeg is om het doel te halen.”

Noodzaak meerjarenplan

De LOPV stelt dat het hoog tijd is dat de politie een ambitieus meerjarenplan opstelt, waar de werkgever zich ook daadwerkelijk aan houdt. Zoals vaker aangeboden, is de LOPV bereid om hierover constructief mee te denken. Omdat een structurele oplossing nog altijd uitblijft en de werkdruk bij de Politieacademie hoog is, verkent de LOPV momenteel ook andere wegen om opleidingen te verzorgen voor politievrijwilligers. Zo heeft de LOPV onder andere gesproken met het Instituut voor Veiligheid die in een behoefte kan voorzien. De LOPV roept de politie en Politieacademie op om deze optie samen te bekijken en verder uit te werken.

Toekomst

LOPV-voorzitter Jennifer: “De voor 2022 ingeslagen koers van de korpsleiding gaf reden tot optimisme en perspectief. De toekomst van het onderwijs voor politievrijwilligers is echter opnieuw onzeker en beoogde intensiveringen blijven uit. Wij zien diverse opties om ambities en doelen alsnog te bereiken en geven graag samen met de werkgever vorm aan de toekomst van het vrijwilligersonderwijs.”

Lees hier de gehele brief van de LOPV over zorgen rond het onderwijs voor politievrijwilligers

Samen bereiken we meer

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) behartigt de collectieve en individuele belangen van alle vrijwilligers bij de politie. Om dit werk te kunnen blijven doen, kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Word lid! Zo help je ons, je collega’s en kunnen wij er voor jou zijn als jij dat nodig hebt.