Verslag bijzondere ledenvergadering

Het bestuur van de LOPV heeft 1 november 2018 een bijzondere ledenvergadering gehouden. Het doel van deze ledenvergadering was de leden informeren over het voorgenomen besluit van het bestuur om per 1 januari 2019 op te gaan in de ACP en verder te gaan als vakgroep binnen de ACP.

Het bestuur heeft de aanwezige leden uitgelegd waarom het belangrijk is dat de LOPV verdergaat als vakgroep binnen de ACP. De belangrijkste reden hiervoor is dat het draaiende houden van de vereniging erg veel tijd kost. Zoveel tijd, dat de bestuursleden zien dat het langzaamaan ondoenlijk wordt om alle taken goed te blijven uitvoeren. Daarnaast steken de bestuursleden bij voorkeur deze tijd in de collectieve belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de politievrijwilligers in diverse overleggroepen.

De afgelopen periode hebben leden van het LOPV-bestuur daarom diverse malen gesproken met leden van het bestuur van de ACP en haar directeur. Uit deze gesprekken is gebleken dat verdergaan als vakgroep binnen de ACP voor de LOPV veel voordelen kent. De ACP ontzorgt de bestuursleden, vooral wat betreft onze leden- en financiële administratie, marketing,
communicatie en P&R. Bovendien biedt de ACP de mogelijkheid voor individuele belangenbehartiging op het gebied van werk & inkomen en ongevallen.

De bestuursleden van de LOPV hebben, samen met ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp – uitgelegd waarom zij vinden dat deze stap gezet moet worden: om een blijvend goede belangenbehartiging te garanderen. Het voornemen is vervolgens conform onze statuten in stemming gebracht en met een duidelijke meerderheid van 83% aangenomen. Hiermee hebben de leden het bestuur toestemming gegeven de verdere procedure af te ronden.

Formeel is alles in gang gezet om de vereniging per 1 februari 2019 te laten opgaan in de ACP. Deze dagen wordt er bij de leden een brief bezorgd van de ACP/LOPV. Hierin wordt verder ingegaan op de consequenties van de keuze om verder te gaan als vakgroep. De wellicht belangrijke consequentie is dat de leden van de LOPV overgaan naar de ACP. Wanneer je geen lid wil worden van de ACP, hun je dit voor 15 januari 2019 kenbaar maken via het mailadres in de brief: ledencontact@acp.nl.

Voor de volledigheid: het lidmaatschap van de ACP kost €4,16 per maand (€50 per jaar). De LOPV neemt voor 2019 eenmalig 50% van de contributie voor haar rekening. U betaalt daardoor slechts €2,10 per maand. Voor meer informatie over de voordelen van een lidmaatschap van de ACP verwijzen wij u naar de brief van de ACP die leden binnenkort zullen ontvangen.

Omdat de LOPV opgaat in de ACP en verder gaat als zelfstandige vakgroep, zal ook het batige saldo meegaan naar de ACP. Met het bestuur van de ACP is hierover afgesproken dat de LOPV zelf een kosten/batenrekening houdt en dus zelf blijft beschikken over deze financiële middelen.

Deel deze informatie