Geen bezwaar inzet politievrijwilligers tijdens coronacrisis

Vanuit het N-SGBO (Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) en de BT’s (beleidsteams) is er besloten dat er geen inhoudelijke bezwaren zijn om de politievrijwilliger in te zetten ten tijde van de coronacrisis.  

Eerder was de inzet van de vrijwilliger tijdelijk stopgezet om zo de kans op onderlinge besmetting te voorkomen. Dit leidde tot veel vragen en onbegrip bij de vrijwilligers die aangaven ook nu hun bijdrage te willen leveren.  Het N-SGBO en de BT’s geven wel aan dat het belangrijk is dat er rekening gehouden wordt met de medewerkersbelangen, persoonlijke omstandigheden van de vrijwilliger en de eventuele belangen van een tweede werkgever.

Lees hier het hele voorstel

Deel deze informatie