Gesprek LOPV en PA over doorstroomopleiding politievrijwilligers

LOPV-voorzitter Jennifer Dresscher en collega Thierry Coree gaan maandag (25 april 2022) in gesprek met de Politieacademie (PA) over de onrust die is ontstaan onder politievrijwilligers die zich hebben aangemeld voor de doorstroomopleiding N2-N4.

Vlak voor het starten van hun opleiding worden zij ineens geconfronteerd met onvoldoende en tegenstrijdige communicatie vanuit de PA. Grote kans dat studenten hierdoor mogelijk afhaken, zowel vooraf als tijdens de opleiding.

In een gesprek met de PA wil de LOPV een duidelijker beeld krijgen van de opleiding, stage en verwachtingen van docenten en studenten. Een ieder is er namelijk bij gebaat dat de ontstane onrust zo snel mogelijk wordt weggenomen.