Kerstgroet

In 2018 is er voor politievrijwilligers weer veel gebeurd. Er zijn collega’s die sinds lange tijd weer in de schoolbanken zitten en studeren voor de doorstroom van surveillant A GGP naar surveillant B GGP (smal 2 naar 2). Daarnaast is er een inventarisatie gedaan voor de vervolgklassen die per week 5 starten op vijf locaties! En in week 21 gaan de eerste collega’s naar school voor de doorstroom van surveillant B GGP naar medewerker GGP (2 naar 3).

Veel politievrijwilligers hebben daarnaast een rijopleiding gehad en zijn hierdoor nog beter in staat om alle voorkomende werkzaamheden te blijven verrichten. Er is dus veel verbeterd, maar er staat ook nog veel te gebeuren. In 2019 krijgen bijvoorbeeld alle politievrijwilligers een functietoewijzing volgens het LFNP. Opnieuw een belangrijke stap als het gaat om het principe ‘hetzelfde, tenzij’.

Dan rest het ons nu alleen iedereen fijne kerstdagen te wensen en alle goeds voor 2019. Een jaar met mooie kansen en nieuwe mogelijkheden. Laten we deze kansen samen omarmen en er een mooi jaar van maken. Maar bovenal … let op elkaar en wees voorzichtig daarbuiten.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers

Deel deze informatie