Meer geld nodig voor politievrijwilligers

Op dit moment wordt er in Den Haag druk overlegd over de vorming van een nieuwe regering. In dit formatieproces worden diverse onderwerpen besproken die later een plekje kunnen krijgen in het Regeerakkoord. In het vorige Regeerakkoord is hierdoor een belangrijke bijdrage over politievrijwilligers en de rol van de LOPV opgenomen. De LOPV dringt bij de formatiepartijen aan om ook in het huidige Regeerakkoord een alinea over het opleiden van politievrijwilligers op te nemen. 

In de tussentijd heeft de LOPV met diverse partijen gesproken over de financiering van opleidingen voor 2022. De Kamerleden mw. van den Berg (D66) en mw. Bikker (CU) hebben daarom in de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid aangedrongen op een duidelijke investering door de minister op het gebied van opleidingen voor politievrijwilligers. Hiervoor is een motie (zie bijlage) ingediend, waarin de Kamer wordt gevraagd in te stemmen met een investering van 0,6 miljoen voor initieel onderwijs van executieve politievrijwilligers en voor de invulling hiervan een verkenning te doen naar de mogelijkheid van extern verzorgde opleidingstrajecten in samenwerking met de Politieacademie, reguliere onderwijsinstellingen, de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers en de vakbonden.

In het debat over deze motie geeft ook minister Grapperhaus opnieuw aan hoe belangrijk hij de politievrijwilligers vindt. De LOPV heeft deze woorden goed genoteerd en zal de minister binnenkort uitnodigen om daadwerkelijk met hem in gesprek te gaan over de toekomst van politievrijwilligers en het belang om hiervoor snel meer opleidingen voor beschikbaar te stellen.

Deel deze informatie