word lid

Personeelstekort politie maakt snelle totstandkoming ‘reservistenregeling’ onvermijdelijk

De afdeling Bewaken en Beveiligen van de politie-eenheid Den Haag kampt met ernstige personeelstekorten. Executieve politievrijwilligers zijn verzocht om bij te springen. De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) – de vakgroep voor politievrijwilligers binnen Politievakbond ACP – begrijpt dat de nood hoog is maar heeft grote moeite met hoe de politie dit organiseert. “Vrijwilligers zijn er niet om een tekort aan beroepspersoneel op te vangen. Als dat toch gebeurt, dan moeten ze ook als beroepspersoneel worden betaald”, zegt een woordvoerder. De LOPV heeft het korps opgeroepen om snel met een zogenaamde ‘reservistenregeling’ te komen om dit netjes te regelen.

Politievrijwilligers zijn gekoppeld aan een vast team. In dat team leveren ze een bijdrage aan de kwaliteit en de politiesterkte van dat team. Als er in een ander soortgelijk team een incidentele piek zit in het werk, zoals bij acties, controles, demonstraties en evenementen, kunnen ze daar flexibel worden ingezet. Dit is geen probleem en tot op zekere hoogte misschien zelfs wel de bedoeling. Daarom mag in dit soort situaties een uitzondering op de regel worden gemaakt. Ook bij acute rampen en crises kunnen vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning van andere teams, zoals recent is gebeurd bij de watersnood in Limburg.

Inzet bij Bewaken en Beveiligen

In het geval van inzet bij de afdeling Bewaken en Beveiligen (ABB) wordt niet aan deze voorwaarden voldaan. De situatie in Den Haag valt niet onder een van de uitzonderingen. Hoewel de situatie erg vervelend is, is het geen tijdelijke piek in het werk. Een woordvoerder van de LOPV: “Het tekort bij deze afdeling is ontstaan door een uitbreiding van de werkzaamheden, een grote uitstroom van eigen personeel en doordat twee beveiligingsbedrijven hun contracten hebben opgezegd. Dit is dus geen incidentele piek in de vraag naar politie-inzet. Daarom vinden wij dit een oneigenlijke manier van inzet van politievrijwilligers.”

Snel een oplossing zoeken

“Het is logisch dat de politie in dit soort situaties naar vrijwilligers kijkt. Ze zijn potentieel een manier om snel extra capaciteit beschikbaar te krijgen. Dat is ook geen probleem als de politie het loon zou betalen dat in die situaties aan beroepspersoneel wordt betaald”, stelt een woordvoerder van de LOPV. “Daarom hebben wij de politie opgeroepen om op korte termijn met een zogenaamde ‘reservistenregeling’ te komen. Wij dringen al jaren aan op zo’n regeling, want het komt steeds vaker voor dat de politie de hulp van vrijwilligers moet inroepen om problemen in de roosters het hoofd te bieden.”

De politie heeft in een reactie aangegeven hierover in gesprek te willen. Voor de LOPV is het nu echter niet de vraag óf er zo’n regeling moet komen, maar hoe die regeling eruit moet zien.